IKLAN NUFFNANG

Thursday, October 13, 2016

NASIHAT

Nasihat adalah prinsip dasar dalam kehidupan umat Islam kerana kehidupan umat didirikan atas dasar ukhwah Islamiah dan tolong menolong. Oleh kerana itu, nasihat adalah bentuk nyata dari ukhwah dan tolong-menolong. Meskipun demikian, dalam memberi nasihat haruslah  dengan niat ikhlas kerana Allah dan bukan mencari populariti atau merendahkan yang lain. Hal itu kerana nasihat adalah agama itu sendiri dan dalam melaksanakan agama perlu ikhlas kerana Allah.

Nasihat bukan membuka aib seseorang di muka umum kerana nasihat adalah pembaikan, sedangkan membuka aib adalah kerosakan. Oleh kerana itu, memberi nasihat harus jauh dari cara yang kasar dan keras. Semakin lembut dalam memberi nasihat, semakin diterima hati seperti disebutkan dalam firman Allah (3 : 159).

Di masa kekuasaan Bani Abbasiyah, pernah ada seorang lelaki yang memberi nasihat kepada khalifah Al-Makmun. Lelaki itu masuk ke istana lalu terus memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar tetapi dengan cara yang kasar. Kemudian, berkata al-Makmun, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih jelek dariku. Allah mengutus Musa dan Harun kepada Firaun  dan Allah berfirman,

"Berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut." (Thoha : 44)

Ungkapan yang kasar hanya akan menyakiti dan menimbulkan permusuhan. Sesungguhnya sifat orang beriman adalah memberi nasihat dan menutup aib saudaranya, sedangkan sifat orang fasik adalah membiarkan kesalahan temannya dan membuka aibnya.

Dalam sejarah Islam, banyak contoh pemimpin-pemimpin umat yang menerima nasihat dengan baik, bahkan mereka berterima kasih kepada orang yang memberi nasihat. Umar al-Khatab pernah berkata, "Semoga Allah merahmati seseorang yang memberitahuaibku."

Suatu hari, seorang berkata kepada Umar, "Bertaqwalah engkau!" Mendengar itu, sahabat yang lainnya mengherdik orang tadi dan mengatakan, "Engkau mengatakan kepada Amirul Mukminin 'Bertaqwalah!'?"

Namun Umar mencegah para sahabat dan berkata, "Tidak ada kebaikan padamu jika engkau tidak mengatakan ungkapan tadi dan tidak ada kebaikan bagi kami jika tidak mendengarannya."

Sesorang yang hari ini memberi nasihat mungkin sahaja esok mendapat nasihat kerana nasihat tidak terkait dengan peribadi dan pekerjaan tertentu. Apalagi manusia memiliki sifat suka berbuat salah dan lupa sehingga ketika ia lupa atau salah pada hari ini, saudaranya yang lain akan mengingatkannya. Begitu  pula orang yang hari ini memberi nasihat mungkin esok lupa atau salah sehinga harus dinasihati dan diingatkan.No comments :

Post a Comment