IKLAN NUFFNANG

Wednesday, January 27, 2010

FATWA SESAT MUFTI WAHABI AL-BAZ

1. Dalam majalah ( manar Huda bil; 30 bulan Zul qaedah 1415) beliau berkata: Beliau menyeru supaya umat Islam berbaik2 dengan orang YAHUDI tanpa sebarang perjanjian atau syarat , keyataan ini di perkuatkan dan di sokong Ketua Menteri Israel Simon Perez.

2. Dalam majalah ( al-Kafaah al-Arabi bil: 942 tahun ke- 23 bertarikh 19.8.1997 ) katanya: Kita harus membantu Amerika untuk memerangi orang Islam di Iraq dalam peperangan Teluk pada tahun 1990, bahkan WAJIB sehingga ke saat ini .

3. Dalam kitab beliau ( al-Adillah wan Naqliyah wal Hissiyah cetakan Muasasah ar-Risalah Mekah tahun 1395H) katanya: Barang siapa yang berkata bumi berputar mengelilingi matahari adalah sesat dan menyesatkan serta wajib ia bertaubat dan harta bendanya hendaklah di serahkan ke baitulmal .

4. Di dalam akhbar ( al-Muslimun bil. 631 bertarikh 28 Syawal 1417H bersaman 27.3.97 ) .Beliau berkata: Mereka yang menyimpan wang di bank ribawi dan juga mengambil faedah atau membuat penukaran dengan amalan kebajikan hukumnya adalah harus, Jikalau tidak ?? hasil wang tersebut pastinya akan berpindah kepada kepadaYahudi dan Nasrani yang akan memperolehi faedah tersebut untuk memerangai orang Islam .Apabila berpindah wang atau harta tersebut kepada orang Yahudi dan Nasrani maka mereka akan mendapat dosa.


5. Di dalam kitab 'Tanbih Hammah ; m.s. 9 katanya : Kita TIDAK WAJIB mengikuti mazhab yang empat atau selain dari mereka selagi kita di kurniakan ilmu pengetahuan .Ini adalah kenyatan untuk meragukan umat Islam sedangkan para ulamak dan pendapat jumhur berkata wajib kita mengikut mazhab untuk menghindari dari perasaan was-was